Informacja PTK dla organizacji pacjentów nt. związku COVID-19 z chorobami serca

Koronawirus SARS Cov-2 wywołuje chorobę COVID-19. W przebiegu tej choroby dominują objawy podobne do grypy, przede wszystkim ze strony układu oddechowego, jak np. śródmiąższowe zapalenie płuc, jednak mogą wystąpić także powikłania sercowe. W skrajnych przypadkach koronawirus może wywołać zapalenie mięśnia sercowego, incydenty wieńcowe, zaburzenia rytmu serca czy ciężką niewydolność serca. Nie jest jasne, czy współistniejące choroby układu sercowo-naczyniowego powodują zwiększonego ryzyka zakażenia koronawirusem, jednak mogą mieć wpływ na przebieg choroby COVID-19. Choroby takie, jak: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca czy choroba wieńcowa mogą powodować cięższy przebieg choroby. Innymi czynnikami ryzyka predysponującymi do ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 są: zaawansowany wiek, przyjmowanie niektórych leków immunosupresyjnych czy przewlekłe choroby płuc. Zaburzenia rytmu serca nie predysponują do przebycia choroby, jednak sam jej przebieg może być zaostrzony, ponieważ możliwe jest nasilenie samej arytmii.

Jeśli pacjent z chorobami serca przyjmuje leki kardiologiczne, powinien kontynuować terapię farmakologiczną nawet w przypadku zakażenia koronawirusem i zachorowania na COVID-19. Nie wykazano związku między podwyższonym ryzykiem zakażenia koronawirusem i ciężkiego przebiegu COVID-19, a przyjmowanymi lekami kardiologicznymi. W sytuacjach skrajnych ewentualne modyfikacje powinny zostać poczynione przez doświadczonego lekarza.

Należy pamiętać, że COVID-19 oraz choroby serca nie wykluczają się. W przypadku nagłych, niepokojących objawów takich, jak np.: nagły ból w klatce piersiowej, duszności, nagłe wysokie skoki ciśnienia tętniczego, pomimo pandemii i ogólnych zaleceń należy niezwłocznie skontaktować się z doraźnym personelem medycznym. Poradę kardiologiczną można uzyskać także jako teleporadę, bez bezpośredniego kontaktu z lekarzem, podczas której może być wystawiona e-recepta. Pacjenci oczekujący na planową diagnostykę kardiologiczną lub zabiegi typu koronarografia, angioplastyka wieńcowa, wszczepienie stymulatora czy kardiowertera-defibrylatora serca, ablacja, u których ze względu na epidemię odroczono termin hospitalizacji, ale doszło u nich do nasilenia objawów, powinni kontaktować się z ośrodkiem kwalifikującym.

Pozostałe informacje dla pacjentów