Prezes PTK i Przewodniczący SPiE PTK w sprawie stosowania leków w okresie epidemii koronawirusa

Szanowni Państwo,

ESC Council on Hypertension wydało komunikat w sprawie zasadności nieprzerywania leczenia ACE-inhibitorami i blokerami receptora angiotensyny (ARB) u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Wobec pojawiających się wątpliwości w tej sprawie jest to bardzo ważna informacja, którą udostępniamy członkom PTK:

Position Statement of the ESC Council on Hypertension on ACE-Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers


Z wyrazami szacunku,

Prof. Adam Witkowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Prof. Tomasz Zdrojewski
Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK