XXVI Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
data: 27.10.2022 - 29.10.2022
miejsce: Ustroń, Polska
organizator: Centrum Badawczo Rozwojowe American Heart of Poland, Katedra Kardiologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XXVI Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego organizowanym przy udziale Centrum Badawczo Rozwojowym American Heart of Poland oraz Katedry Kardiologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kardiologia. „Kardiologia Eksperymentalna” ma charakter interdyscyplinarny i stanowi forum wymiany doświadczeń pomiędzy badaczami nauk podstawowych i klinicystami. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym ważnym wydarzeniu naukowym, zarówno badaczy na progu drogi rozwoju naukowego jak i doświadczonych klinicystów i naukowców zajmujących się zagadnieniami z zakresu kardiologii badań podstawowych, translacyjnych i wdrożeniowych.