XXVI Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
data: 27.10.2022 - 29.10.2022
miejsce: Ustroń, Polska
organizator: Centrum Badawczo Rozwojowe American Heart of Poland, Katedra Kardiologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XXVI Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN organizowanym przy udziale Centrum Badawczo Rozwojowym American Heart of Poland oraz Katedry Kardiologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kardiologia. „Kardiologia Eksperymentalna” ma charakter interdyscyplinarny i stanowi forum wymiany doświadczeń pomiędzy badaczami nauk podstawowych i klinicystami. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym ważnym wydarzeniu naukowym, zarówno badaczy na progu drogi rozwoju naukowego jak i doświadczonych klinicystów i naukowców zajmujących się zagadnieniami z zakresu kardiologii badań podstawowych, translacyjnych i wdrożeniowych.