26 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK
data: 11.05.2023 - 13.05.2023
miejsce: Wisła, Polska
organizator: Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK
Doroczne Sympozjum SRKiFW PTK