Postępy w arytmologii i elektroterapii - warsztaty dla lekarzy praktyków

Postępy w arytmologii i elektroterapii - warsztaty dla lekarzy praktyków
data: 14.10.2022 - 15.10.2022
miejsce: Katowice, Polska
organizator: Business Service GALOP