IV Bałtyckie Spotkania Kardio-Onkologiczne

IV Bałtyckie Spotkania Kardio-Onkologiczne
data: 26.11.2022 - 26.11.2022
miejsce: Gdańsk, Polska
organizator: PROMOTION PLUS S.C.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

W tym roku ze szczególną przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej gdańskiej konferencji poświęconej zagadnieniom z dziedziny kardio-onkologii, bowiem w sierpniu br., w czasie kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) w Barcelonie, zostały ogłoszone pierwsze europejskie wytyczne na ten temat. Konferencja odbędzie się̨ 26 listopada 2022 r. w formie hybrydowej. Wykładowcy z Trójmiasta spotkają się w sali Atheneum Gedanense Novum w Gdańsku, pozostałe osoby będą prezentowały swoje wykłady on-line. Cieszymy się, że zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli wykładowcy reprezentujący różne ośrodki kardio-onkologiczne w Polsce, co zapowiada ciekawe dyskusje i możliwość wymiany doświadczeń. Konferencja odbędzie się̨ wirtualnie, a dla wszystkich zarejestrowanych uczestników udział w niej jest bezpłatny. Od lat 90. ubiegłego wieku jesteśmy świadkami stałego zmniejszania się śmiertelności z powodu nowotworów, a tym samym stałego zwiększania się liczby osób, które przeżyły chorobę nowotworową. Stawia to nowe zadania przed kardio-onkologią. Jej nadrzędnym celem jest umożliwienie chorym na raka zastosowania jak najlepszego leczenia onkologicznego poprzez minimalizowanie ryzyka jego kardiotoksyczności. Oznacza to, że przed rozpoczęciem terapii przeciwnowotworowej o znanej toksyczności sercowo-naczyniowej konieczne jest zidentyfikowanie i leczenie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego oraz wcześniej istniejącej choroby serca. Należy określić odpowiednią profilaktykę oraz plan nadzoru leczenia onkologicznego w celu wczesnego rozpoznawania i odpowiedniego postępowania w przypadku możliwych powikłań sercowo-naczyniowych. Natomiast po zakończeniu leczenia nowotworu, niezwykle istotne jest zaplanowanie kontrolnych badań kardiologicznych i długoterminowej obserwacji. U pacjentów z przewlekłą chorobą nowotworową otrzymujących terapie obarczone ryzykiem toksyczności sercowo-naczyniowej, nadzór kardiologiczny powinien być kontynuowany do zakończenia leczenia. Istnieje również potrzeba ponownej oceny ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów wymagających leczenia wtórnych nowotworów złośliwych. W czasie konferencji, obok omówienia tegorocznych wytycznych z zakresu kardio-onkologii, zaplanowaliśmy sesję na temat diagnostyki i leczenia amyloidozy – w tym transtyretynowej. Omówimy leczenie radioterapią i możliwe jej powikłania. Odrębną sesję poświęcimy kardiotoksyczności związanej ze stosowaniem immunoterapii. Ponadto, jak co roku, ważny temat, jakim jest leczenie przeciwkrzepliwe i przeciwpłytkowe u pacjentów z chorobą nowotworową, a także sesja interesujących przypadków klinicznych. Celem naszej konferencji jest przybliżenie zagadnień z zakresu kardio-onkologii lekarzom różnych specjalności, przede wszystkim kardiologom, onkologom i hematologom, ale także internistom, lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej oraz innym specjalistom, którzy spotykają się z tymi problemami w codziennej praktyce.

Gorąco zapraszamy do udziału oraz dyskusji.

prof. dr hab. Ewa Lewicka i dr hab. Elżbieta Senkus-Konefka
Przewodniczące Komitetu Organizacyjnego Konferencji
IV Bałtyckie Spotkania Kardio-Onkologiczne