XI Konferencja Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK

XI Konferencja Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK
data: 15.04.2023 - 15.04.2023
miejsce: Katowice, Polska
organizator: Asocjacja Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK
strona www: http://aitk.pl