Sympozjum "Choroby rzadkie: kardiomiopatia przerostowa i aortopatie u dzieci i dorosłych"
data: 16.12.2022 - 16.12.2022
miejsce: Warszawa, Polska

Organizator: Klinika Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii; Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii; I Katedra i Klinika Kardiologii; Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej UCK WUM