TERAPIA W KARDIOLOGII - standardy a praktyka

TERAPIA W KARDIOLOGII - standardy a praktyka
data: 17.12.2022 - 17.12.2022
miejsce: Wrocław, Polska
organizator: STAY IN TOUCH Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Kolejna, XXX Konferencja to spotkanie z praktyczną kardiologią. Zaproszeni eksperci będą omawiać szereg aspektów dotyczących farmakoterapii najczęstszych schorzeń z zakresu układu sercowo-naczyniowego. Na co dzień w wielu sytuacjach klinicznych musimy skonfrontować wiedzę uzyskaną dzięki wytycznym i standardom z realnymi możliwościami i potrzebami konkretnego pacjenta. Wielokrotnie musimy podejmować decyzje terapeutyczne, które niekoniecznie znajdują odzwierciedlenie w obowiązujących wytycznych. Wierzę, że przedstawione problemy uzyskają Państwa akceptację.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszej XXX Konferencji.