THT Conference 2023
data: 12.03.2023 - 14.03.2023
miejsce: Katowice, Polska
organizator: THT Poland Sp. z o.o.

10th Transcatheter Heart Team Conference 2023
10. Konferencja Przezcewnikowego Leczenia Chorób Strukturalnych Serca 2023

Data rozpoczęcia: 12 marca 2023
Data zakończenia: 14 marca 2023
Lokalizacja: (kraj) Polska
Adres: Vienna House Angelo Katowice, Sokolska 24, 40-086 Katowice
Miasto: Katowice

Organizatorzy:

 • Prof. hab. n. med. Andrzej Ochała
 • Prof. hab. n. med. Adam Witkowski
 • Dr n. med. Radosław Parma
 • Dr n. med. Maciej Dąbrowski

Strona internetowa konferencji: www.THTconference.com

THT to coroczna, międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniu przezcewnikowego leczenia chorób strukturalnych serca. Jej celem jest utworzenie miejsca wymiany doświadczeń oraz edukacji członków Zespołów Sercowych i Neurologicznych, a także prezentowanie najnowszych doniesień naukowych oraz osiągnięć technologicznych w tej dziedzinie.

Poprzednie wydania Konferencji THT odbyły się w Warszawie i Katowicach, pod patronatem następujących sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

 • Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych,
 • Sekcji Kardiochirurgii,
 • Sekcji Wad Zastawkowych Serca,
 • Sekcji Echokardiografii,
 • Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej
 • Sekcji Pielęgniarek i Techników Medycznych

Program Konferencji THT otrzymał akredytację Europejskiej Asocjacji Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych EAPCI.

10 edycja konferencji w odbędzie się w dniach 12-14 marca 2023 roku w Hotelu Vienna House Angelo w Katowicach.

Głównymi tematami kongresu będą:

 • TAVI: przezcewnikowe leczenie wad zastawki aortalnej
 • TMVI: przezcewnikowe leczenia wad zastawki mitralnej
 • PAVTI: przezcewnikowe leczenia wad zastawki płucnej i trójdzielnej
 • LAAC: przezcewnikowe zamknięcie uszka lewego przedsionka
 • Mechaniczne wspomaganie krążenia
 • Nowoczesne metody obrazowania w chorobach strukturalnych serca
 • Leczenie udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą mechanicznej trombektomii
 • Kurs leczenia strukturalnych wad serca dla początkujących: Structural Heart Disease Fellows Course
 • Symulacja w edukacji Zespołów Sercowych i Neurologicznych

Ramowy program konferencji:

12 marca 10:00 – 16:00 Structural Heart Disease Fellows Course

 • TAVI: przezcewnikowe leczenie wad zastawki aortalnej
 • Nowoczesne metody obrazowania w chorobach strukturalnych serca
 • Symulacja w edukacji Zespołów Sercowych: dostęp naczyniowy, implantacja zastawek przezcewnikowych

13 marca, poniedziałek 08:00 – 19:00

 • Warsztaty szkoleniowe: Prezentacja najlepszych zabiegów leczenia strukturalnych chorób serca w ośrodkach europejskich
 • Postępy w leczeniu pacjentów z chorobami strukturalnymi serca metodą TAVI oraz TMVI - perspektywy rozwoju w 2023 roku
 • Zaawansowane techniki TAVI dla operatorów – kardiologów inwazyjnych oraz kardiochirurgów
  • Przezcewnikowe leczenie natywnej zastawki aortalnej
  • Przezcewnikowe leczenie zdegenerowanej biologicznej zastawki aortalnej
  • Bezpieczeństwo zabiegów TAVI: metody zmniejszania częstości powikłań oraz selekcja pacjentów
  • PCI przed TAVI o TAVI u pacjentów z niewydolnością serca
  • TAVI u pacjentów z niedomykalnością zastawki mitralnej
  • TAVI u pacjentów z dwupłatkową zastawką aortalną
  • Leczenie przeciwpłytkowe oraz przeciwkrzepliwe w TAVI
  • Metody zmniejszania ryzyka udar mózgu w TAVI
  • Metody zmniejszenia ryzyka niewydolności nerek w TAVI
  • Metody zmniejszenia ryzyka zaburzeń rytmu serca po TAVI
 • Wyniki rejestrów oraz badań klinicznych TAVI do lutego 2023 roku
 • Kampania Valve-for-Life – Zastawka to Życie

14 marca 2023 wtorek 08:00 – 15:00

 • Warsztaty szkoleniowe: przezcewnikowe metody zamknięcia uszka lewego przedsionka LAAC
 • Przezcewnikowe leczenie wad natywnej zastawki mitralnej
 • Przezcewnikowe leczenie zdegenerowanej biologicznej zastawki mitralnej
 • Przezcewnikowe leczenie wad zastawek trójdzielnej i płucnej
 • Sesja edukacyjna: obrazowanie CT w chorobach strukturalnych serca:
 • Sesja edukacyjna: obrazowanie echokardiograficzne w chorobach strukturalnych serca
 • Sesja dla pielęgniarek: wykłady omawiające opiekę nad pacjentem przed, w czasie i po TAVI
 • Leczenie udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą mechanicznej trombektomii

Pełny program Konferencji THT jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.THTconference.com

Mamy nadzieję, że kongres będzie miejscem łączącym wiedzę oraz pasje wszystkich zespołów leczących pacjentów z chorobami strukturalnymi serca i udarów mózgu.

Serdecznie zapraszamy!

REJESTRACJA
Forma rejestracji: bezpłatna rejestracja przez stronę internetową THTconference.com
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej THTconference.com

ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: THT Poland, Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
Kontakt: telefon +48 729 983 282
Email: office@THTconference.com