Omdlenia i kardioneuroablacje 2023

Omdlenia i kardioneuroablacje 2023
data: 20.10.2023 - 21.10.2023
miejsce: Kraków, Polska
organizator: Institute of Cardiovascular Science, prof. dr hab. n. med. Sebastian Stec

Szanowi Państwo,

Omdlenia stanowią istotne wyzwanie w praktyce klinicznej. Omdlenie to objaw wielu różnych chorób. Objaw ten jako jedyny doczekał się oddzielnych wytycznych dotyczących postępowania z chorymi doświadczającymi tego problemu. Prawidłowe stosowanie aktualnie obowiązujących zaleceń w naszej codziennej praktyce lekarskiej może być dość skomplikowane. Chcemy je Państwu przybliżyć. Co więcej, chcemy podzielić się wiedzą i doświadczeniem, i pokazać, że omdlenia można skutecznie leczyć. Przewodnim tematem III edycji konferencji Omdlenia'2023 będzie bowiem kardioneuroablacja. Jest to innowacyjna, dynamicznie rozwijająca się metoda, "polska specjalność", która ma szansę stać się metodą alternatywną do wszczepienia stymulatora serca w leczeniu czynnościowej bradykardii. Zaproszeni eksperci - wykładowcy i praktycy – przybliżą Państwu ponad 100 przypadków diagnostyki i leczenia omdleń. Sesje - nieinwazyjnych i inwazyjnych konsultantów - dostarczą Państwu niezbędną wiedzę o współdziałaniu specjalistów w leczeniu szerokiego spektrum omdleń - od typowych zespołów hipotensji ortostatycznej, wazo-wagalnych po omdlenia kaszlowe, w przebiegu zatorowości płucnej, astmy, nadciśnienia płucnego czy anemizacji w przebiegu raka płuca. Unikalnym elementem konferencji będzie interdyscyplinarne spojrzenie na omdlenia w chorobach serca, płuc i krążenia płucnego oraz możliwość poznania najnowszych badań i sposobów leczenia dysfunkcji autonomicznej, także w syndromie long-COVID. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do serca Małopolski – magicznego Krakowa, w dniach 20-21 października 2023 na konferencję "Omdlenia i kardioneuroablacje 2023". Wykładowcy - praktycy przekażą Państwu wiedzę - opartą o fakty naukowe i praktykę kliniczną, które pozwolą Państwu najskuteczniej i z satysfakcją nieść pomoc chorym z omdleniami.

Do zobaczenia w Krakowie,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego
Sebastian Stec