XXIX Konferencja Szkoleniowa Asocjacji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego KASPROWISKO 2023
data: 29.03.2023 - 01.04.2023
miejsce: Zakopane, Polska
organizator: Asocjacja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK