10. Jubileuszowa Konferencja – Arytmologia Open Forum

10. Jubileuszowa Konferencja – Arytmologia Open Forum
data: 13.10.2023 - 14.10.2023
miejsce: Katowice, Polska
organizator: Prof. dr hab. med. Katarzyna Mizia-Stec

Serdecznie zapraszamy na 10. Jubileuszową Konferencję – Arytmologia Open Forum Katowice
13-14.10.2023, Hotel Vienna House
Organizator merytoryczny: I Klinika i Katedra Kardiologii Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka ul. Ziołowa 45, 40-635 Katowice.
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: Prof. dr hab. med. Katarzyna Mizia-Stec.