Cardiac Imaging Wroclaw

Cardiac Imaging Wroclaw
data: 16.05.2023 - 16.05.2023
miejsce: Wrocław, Polska
organizator: Grupa casusBTL

Wielomodalne obrazowanie układu sercowo-naczyniowego stało się standardem klinicznym dostarczającym informacji diagnostycznych niezbędnych do postawienia właściwego rozpoznania i optymalnego leczenia chorych. Tworzenie specyficznych algorytmów diagnostycznych opartych o komplementarność różnych technik obrazowych jest szeroko aprobowanym podejściem kompleksowo poszerzającym wiedzę o pacjencie i jego chorobie. Echokardiografia, rezonans magnetyczny serca, tomografia komputerowa serca i techniki nuklearne mają swoje miejsce i zastosowanie w armamentarium diagnostycznym i wzajemnie się uzupełniają.

Potrzebą chwili jest sprawna wymiana informacji i współpraca pomiędzy specjalistami z dziedziny kardiologii i radiologii, kompetentnymi w różnych technikach obrazowych. Jednocześnie coraz wyraźniej pojawia się perspektywa szkolenia nowoczesnego typu eksperta od obrazowania sercowo-naczyniowego posiadającego wiedzę z zakresu różnych technik obrazowych.

Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest tworzenie asocjacji obrazowania sercowo-naczyniowego uwzględniających wielomodalność, jak również rozszerzenie spektrum tematycznego zjazdów i konferencji poświęconych obrazowaniu serca i naczyń o techniki pozaechokardiograficzne. Wychodząc naprzeciw tym trendom zapraszamy Państwa do udziału w unikatowej w swym charakterze konferencji integrującej echokardiografię, rezonans magnetyczny i tomografię komputerową serca.

W pierwszej edycji chcemy się odnieść do znaczenia i roli tych technik w prewencji rozwoju i postępu chorób układu krążenia. Naszym celem jest stworzenie możliwości poszerzenia wiedzy oraz wymiany doświadczeń dotyczących obrazowania sercowo-naczyniowego niezależnie od poziomu kompetencji zawodowych i naukowych. Spotkanie będzie miało formę hybrydową, chociaż większość prelegentów wygłosi swoje wykłady w miejscu obrad. Zaproszenie do udziału przyjęło szereg naukowców o światowej renomie, luminarzy w dziedzinie kardiologii i obrazowania, co nadaje konferencji wyjątkowego prestiżu i znaczenia.

Serdecznie zapraszamy 16 maja 2023 do Wrocławia osobiście lub w formie on-line. Nie będą Państwo zawiedzeni!

Prof. dr hab. Wojciech Kosmala
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

 

Komitet Naukowy

Prof. Wojciech Kosmala, Wrocław, Polska
Prof. Thomas Marwick, Melbourne, Australia
Prof. Frank Flachskampf, Uppsala, Szwecja
Prof. Erwan Donal, Rennes, Francja
Prof. Robert Manka, Zurich, Szwajcaria
Prof. Carsten Tschoepe, Berlin, Niemcy
Prof. Piotr Ponikowski, Wrocław, Polska