Ogólnopolska Konferencja Sekcji Kardiologii Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Ogólnopolska Konferencja Sekcji Kardiologii Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
data: 23.06.2023 - 23.06.2023
miejsce: Kraków, Polska
organizator: Sekcja Kardiologii Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Ogólnopolska Konferencja Sekcji Kardiologii Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jest organizowana przez Zarząd Sekcji Kardiologii Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przy współpracy Zakładu Medycyny Nuklearnej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II oraz Kliniki Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

Przewodniczącymi Komitetu Organizacyjnego są:
Prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk (Przewodnicząca Zarządu Sekcji Kardiologii Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego)
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz (Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II)
Dr n. med. Katarzyna Holcman (Przewodnicząca-Elekt Zarządu Sekcji Kardiologii Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego)

Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Kardiologii Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego będzie doskonałą okazją do kształcenia oraz uaktualnienia swojej wiedzy z zakresu nowoczesnych metod obrazowania wykorzystywanych w kardiologii, kardiochirurgii, pulmonologii, onkologii, internie oraz dziedzinach pokrewnych, w oparciu o najnowsze wytyczne polskich i zagranicznych Towarzystw Naukowych.

Wykładowcami będą wybitni Eksperci z wiodących ośrodków z całej Polski. Tematyka spotkania będzie obejmować choroby rzadkie, takie jak kardiomiopatia amyloidowa, wrodzone wady serca u młodocianych i dorosłych oraz infekcyjne zapalenia wsierdzia.