Kompendium Kardiologii

Kompendium Kardiologii
data: 17.06.2023 - 17.06.2023
miejsce: Warszawa, Polska
organizator: Kompendium24.pl

09:00 - 09:10 – Rozpoczęcie konferencji - prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski


Sesja I Polska jako kraj wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego – ABC terapii głównych winowajców

09:10 – 09:30 Leczenie otyłości – od pierwszej rozmowy do trwałego zmniejszenia masy ciała - dr hab. n. med. Alina Kuryłowicz, prof. CMKP

09:30 – 09:50 Nadciśnienie tętnicze – podstawowa strategia czy indywidualizacja terapii - dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka, prof. UJ

09:50 – 10:10 Aterogenna dyslipidemia – czy istnieją odrębności w terapii? - prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

10:10 – 10:30 Nowe czy starsze leki hipoglikemizujące – jak kreślić terapię cukrzycy w praktyce? - dr hab. n. med. Alina Kuryłowicz, prof. CMKP

10:30 – 10:50 Markery ryzyka sercowo-naczyniowego – nasze subiektywne „Top10” - prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

10:50 – 11:00 Panel dyskusyjny

11:00 – 11:10 Przerwa

Sesja II Kontrowersje wokół niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową

11:10 – 11:30 Jedna choroba czy zbiór wielu fenotypów? - dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka

11:30 – 11:50 Badanie echokardiograficzne u chorego z podejrzeniem HFpEF - dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka, prof. UJ

11:50 – 12:10 Leczenie farmakologiczne HFpEF – jeden schemat dla wszystkich chorych? - prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz

12:10 – 12:20 Panel dyskusyjny

12:20 – 12:50 Przerwa obiadowa

Sesja III Nowe leki kardiologiczne – czy na pewno lepsze niż starsze?

12:50 – 13:10 PCSK9 vs statyny? - prof. dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

13:10 – 13:30 Finerenon vs spironlakton? - prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór

13:30 – 13:50 ARNI vs IKA/sartany? - prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek

13:50 – 14:00 Panel dyskusyjny

14:00 – 14:10 Przerwa

Sesja IV Diagnostyka przewlekłych zespołów wieńcowych – którą metodę, kiedy wybrać? Jak interpretować wynik?

14:30 – 14:50 Echokardiografia obciążeniowa - prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman

14:50 – 15:10 Tomografia naczyń wieńcowych - dr hab. n. med. Cezary Kępka, prof. inst.

15:10 – 15:30 Rezonans magnetyczny czynnościowy - prof. dr hab. n. med. Mateusz Śpiewak

15:30 – 15:40 Panel dyskusyjny

15:40 – 15:50 Przerwa

Sesja V Czy kobiety chorują inaczej?

15:50 – 16:10 Prewencja stanu przedrzucawkowego - dr hab. n. med. Przemysław Kosiński

16:10 – 16:30 Samoistne rozwarstwienie tętnic wieńcowych - dr hab. n. med. Jacek Kądziela

16:30 – 16:50 Zespół policystycznych jajników a powikłania kardiometaboliczne - dr hab. n. med. Urszula Ambroziak

16:50 – 17:00 Panel dyskusyjny

17:00 Zakończenie konferencji