OpenCardio - Ostra Zatorowość płucna: perspektywy i wyzwania w 2023
data: 25.11.2023 - 25.11.2023
miejsce: Warszawa, Polska
organizator: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Szanowni Państwo!

Mamy ogromną przyjemność zaprosić na sympozjum „OpenCARDIO Conference - Acute pulmonary embolism: challenges and perspectives. Ostra Zatorowość płucna: perspektywy i wyzwania - konferencja OpenCARDIO” zorganizowane przez Klinikę Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dniu 25 listopada 2023 r. w Warszawie, w ramach projektu "openCARDIO - bank otwartych danych naukowych nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia" realizowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020".

Od opublikowania przed czterema laty ostatnich wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących zatorowości płucnej mamy do czynienia z ogromnym postępem w jej diagnostyce i leczeniu. W tym czasie opublikowano ważne europejskie i polskie eksperckie dokumenty dotyczące interwencyjnego leczenia ostrej zatorowości płucnej, balonowych plastyk zakrzepowo zatorowego nadciśnienia płucnego i optymalnej opieki po przebytej zatorowości. Listopadowe sympozjum skupi się właśnie na najnowszych osiągnięciach naukowych i współczesnych wyzwaniach diagnostyki i leczenia ostrej zatorowości płucnej oraz jej następstw.

Jesteśmy przekonani, że sympozjum, które zgromadzi europejskich i polskich liderów badań nad żylną chorobą zakrzepowo zatorową, będzie doskonałą okazją nie tylko do ożywionych dyskusji naukowych, ale także do nawiązywania kolejnych kontaktów oraz planowania współpracy. Sympozjum uzyskało patronat Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Z. Gacionga i Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 

Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk


>Rejestracja<