II Ogólnopolska Konferencja Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK

II Ogólnopolska Konferencja Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK
data: 02.03.2024 - 02.03.2024
miejsce: Kraków, Polska
organizator: Asocjacja Wad Zastawkowych Serca PTK

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

serdecznie zapraszamy na II Ogólnopolską Konferencję Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK, która odbędzie się 2 marca 2024 r. w hotelu Park Inn w Krakowie. W przeddzień Konferencji, zachęcamy do udziału w I Małopolskich Warsztatach Wrodzonych Wad Serca u Młodocianych i Dorosłych, które odbędą się w KSS im. św. Jana Pawła II w Krakowie.

Choroby zastawkowe serca często stanowią wyzwanie dla kardiologa, ponieważ wymagają kompleksowego podejścia do chorego i właściwego rozpoznania czy wada zastawkowa ma charakter pierwotny, czy wtórny. Równie ważna jest diagnostyka współistniejących chorób układu sercowo-naczyniowego. Kluczowym punktem postępowania z chorym z zastawkową wadą serca jest monitorowanie pacjenta i decyzja o leczeniu interwencyjnym, która musi zostać podjęta we właściwym momencie. Odpowiednio podjęte kroki mogą zwiększyć skuteczność wdrożonych terapii i poprawić stan zdrowia pacjenta. Chcemy by program konferencji przyczynił się do poszerzenia wiedzy na temat diagnostyki i terapii wad zastawkowych oraz ułatwił kardiogrupom podejmowanie decyzji o zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia zabiegowego.

W tegorocznej edycji w sesji inauguracyjnej przypomnimy Narodowy Program Leczenia Wad Zastawkowych w Polsce, omówimy zastawkowe wady serca u chorych w wieku podeszłym oraz możliwości przezcewnikowego leczenia wad zastawkowych serca. Podczas konferencji przedstawimy możliwości nowoczesnej diagnostyki i leczenie wady aortalnej, niedomykalności zastawki mitralnej i trójdzielnej w roku 2024. Omówimy przypadki pacjentów z wadą zastawkową serca i wielochorobowością. Przedstawimy najnowsze wytyczne ESC 2024 w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia. Zaprezentujemy również efekty pracy zespołu Valvular Heart Team.

Atrakcyjny program naukowy konferencji obejmie łącznie 26 wykładów i warsztatów przedstawiających w sposób praktyczny możliwości diagnostyki i leczenia chorego z wadami zastawkowymi.

Mamy nadzieję, że konferencja będzie doskonałym miejscem do poszerzania wiedzy, wymiany informacji i poglądów oraz inspirowała do wspólnych działań.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk                                     
prof. Jacek Legutko