V Bałtyckie Spotkania Kardioonkologiczne
data: 18.11.2023 - 18.11.2023
miejsce: Gdańsk , Polska
organizator: Promotion Plus Elżbieta Multan-Putur

W tym roku już po raz piąty organizujemy konferencję poświęconą problemom kardiologicznym towarzyszącym leczeniu chorób nowotworowych, która odbędzie się w formie hybrydowej 18 listopada 2023 roku. Udział dla wszystkich zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny. W tym roku zaplanowaliśmy dwie sesje na temat najczęstszych nowotworów w naszej populacji, tj. raka piersi i raka płuca. Wiele się bowiem zmieniło w ich leczeniu w ostatnich dwóch dekadach, jak również w postrzeganiu kardiotoksyczności nowoczesnych metod radioterapii. Jak co roku przewidziana jest sesja na temat leczenia przeciwkrzepliwego u pacjentów onkologicznych, w tym wykład eksperta w tej dziedzinie - prof. Anetty Undas. Zależy nam na praktycznym przedstawieniu tego zagadnienia i dlatego zaplanowaliśmy w tej sesji prezentację przypadków klinicznych. Chcemy zwrócić uwagę na pacjentów po przeszczepieniu szpiku, którzy stanowią grupę podwyższonego ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych (także odległych) po zastosowanym leczeniu hematologicznym. Inne ważne zagadnienia, które chcielibyśmy omówić to aktywność ruchowa u pacjentów onkologicznych oraz dyslipidemia - czy powinniśmy ją leczyć w tej grupie chorych? Dzięki poprawie w zakresie diagnostyki oraz stosowaniu nowych metod leczenia zwiększyła się przeżywalność w wielu chorobach nowotworowych. U niektórych pacjentów nabiera ona cech choroby przewlekłej. Dlatego tak ważne jest, aby wiedza na temat możliwych powikłań kardiologicznych stosowanego leczenia onkologicznego docierała do jak największej liczby lekarzy którzy spotykają się z tymi problemami w codziennej praktyce: kardiologów, internistów, onkologów, hematologów, a także lekarzy rodzinnych. Taki jest cel organizowanej przez nas konferencji.

prof. dr hab. Ewa Lewicka
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji