XXX Konferencja Szkoleniowa Asocjacji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK KASPROWISKO 2024
data: 10.04.2024 - 13.04.2024
miejsce: Zakopane, Polska
organizator: Asocjacja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK