Konferencja Sekcji Kardiologii Nuklearnej oraz Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
data: 19.04.2024 - 19.04.2024
miejsce: online, Polska
organizator: Sekcja Kardiologii Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Sekcja Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej Konferencji dwóch Sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Sekcji Kardiologii Nuklearnej oraz Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej. Spotkanie odbędzie się w dniu 19.04.2024 w formie online, która ułatwi udział zainteresowanym z całej Polski. Program naukowy został stworzony przez wybitnych specjalistów kardiologii, medycyny nuklearnej, radiologii. Sesje naukowe będą dotyczyły roli nowoczesnych metod obrazowania w aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w odniesieniu do codziennej praktyki klinicznej w Polsce. Główne sesje będą poświęcone postępom w rozwoju technik obrazowych w chorobie wieńcowej, chorobach strukturalnych, zapalnych, kardiomiopatiach, amyloidozie i niewydolności serca. Zapraszamy również do aktywnego udziału i zgłaszania Państwa abstraktów do Sesji prac oryginalnych i przypadków klinicznych. Jesteśmy przekonani, że Konferencja Sekcji Kardiologii Nuklearnej oraz Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dostarczy Państwu zróżnicowanych i kompletnych sesji, w których każdy znajdzie coś interesującego dla własnej praktyki klinicznej. Zapraszamy zarówno osoby bezpośrednio zaangażowanie w wykonywanie badań obrazowych, a także korzystających z wyników tych technik w praktyce klinicznej. Konferencja będzie również interesująca dla lekarzy w trakcie specjalizacji i studentów. Udział w Konferencji będzie bezpłatny.

Zapraszamy serdecznie,

w imieniu Zarządu Sekcji Kardiologii Nuklearnej, Zarządu Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej oraz Komitetu Organizacyjnego

Dr n. med. Katarzyna Holcman
Przewodnicząca Zarządu Sekcji Kardiologii Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Prof. dr hab. n. med. Maciej Haberka
Przewodniczący Zarządu Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz
Założycielka i Przewodnicząca Zarządu Sekcji Kardiologii Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 2008-2011