Lead management czyli zarządzanie elektrodami Co nowego, co się zmienia i dokąd idziemy?
data: 15.02.2024 - 17.02.2024
miejsce: Zamość, Polska
organizator: Oddzial Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zamościu

Konferencja będzie adresowana do Lekarzy kierujących pacjentów na różne procedury „elektro” (PM,ICD,CRT) i prowadzących ich po nich przez wiele lat napotykających na przeróżne problemy i powikłania związane z układem. Tematyka będzie tylko nieco podobna do wcześniejszych konferencji „Powikłania”, ale w nieco innym ujęciu.
Główne zagadnienia to:
• Lead management nowa działka kardiologii kształtowanie się filozofii postępowania z elektrodami, miejsce o rola TLE
• Rola Echokardiografii w diagnostyce powikłań i w TLE
• Problem konfliktu pomiędzy TV i elektrodą oraz uszkodzeń TV podczas TLE
• Zagadnienie zbędnego układu stymulującego i kardio-neuro-ablacja w prewencji zbędnych implantacji układów oraz leczenia przyczynowego omdleń neurokardiogennych u pacjentów już stymulowanych.
• Link pomiędzy CRT – TLE i stymulacją pęczka Hisa i lewej odnogi oraz
• Problem odelektrodowej niedrożności żylnej i postępowania z objawowymi i bezobjawowymi pacjentami.
Kontynuując pradawne obyczaje chciałbym Konferencję zacząć od tradycyjnego Kina Nocnego. Przygotowałem „na wszelki wypadek” serię prezentacji Gospodarzy, ale one będą przedstawione tylko w miarę możliwości czasowych. Prezentacje Gości będą miały pierwszeństwo. Programem Konferencji zamieszczony jest jak zawsze na stronach www.usuwanieelektrod.pl Na tych stronach wkrótce zamieścimy informacje o rejestracji Uczestników.