EKG metodą Holtera u pacjentów z implantowanymi urządzeniami do kontroli rytmu serca
data: 27.04.2024 - 28.04.2024
miejsce: Warszawa, Polska
organizator: CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH I INNOWACJI WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Kurs skierowany w szczególności do osób zajmujących się interpretacją i odpisywaniem badań holterowskich. Po tym kursie uczestnik będzie mógł odświeżyć wiedzę w zakresie sposobu działania układów stymulujących serce oraz wskazań do implantacji obserwowanych w badaniu holterowskim. W programie uwzględnione zostaną takie tematy jak wskazania do wykonywania EKG metoda Holtera u chorych z CIED, możliwości diagnostyczne wszczepionych urządzeń, możliwe do zaobserwowania nieprawidłowości działania oraz częste pułapki diagnostyczne. Kurs prowadzony interaktywnie z implementacją samodzielnej pracy ze stacją diagnostyczną.

Szczegóły i zapisy: csmiwum.pl/kursy/ekg-hotler-z-implantowanymi-urzadzeniami