Elektroterapia z wykorzystaniem urządzeń wszczepialnych – poziom podstawowy
data: 09.12.2023 - 10.12.2023
miejsce: Warszawa, Polska
organizator: CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH I INNOWACJI WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy specjalizujących się w kardiologii, kardiochirurgii i w dziedzinie chorób wewnętrznych, a także do lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego pracujących z pacjentami po implantacji układów stymulujących serce. Docelowym odbiorcą kursu jest lekarz mający małe doświadczenie w tym zakresie (do 200-300 kontroli). Cel Kursu: uzyskanie podstawowych kompetencji koniecznych do prowadzenia opieki medycznej nad chorymi z implantowanymi urządzeniami do terapii rytmu serca w sposób zgodny z aktualną wiedzą medyczną.

Szczegóły i zapisy: csmiwum.pl/kursy/elektroterapia-09-10122023