Omdlenia i neuromodulacje - Dysfunkcje autonomiczne mózgu, serca i naczyń

Omdlenia i neuromodulacje - Dysfunkcje autonomiczne mózgu, serca i naczyń
data: 11.10.2024 - 12.10.2024
miejsce: Kraków, Polska
organizator: Institute of Cardiovascular Science, prof. dr hab. n. med. Sebastian Stec

Szanowni Państwo,

zachęceni Państwa entuzjastycznym udziałem i recenzjami z III edycji konferencji Omdlenia2023, przygotowaliśmy dla Państwa program kolejnej IV edycji konferencji Omdlenia. Konferencja Omdlenia2024 odbędzie się w dniach 11-12 października 2024 r., w Krakowie.

Tematem przewodnim konferencji w roku 2024 są "Omdlenia i neuromodulacje" -"Dysfunkcje autonomiczne mózgu, serca i naczyń". Na początku konferencji nie zabraknie podstaw z diagnostyki i leczenia omdleń w każdej specjalizacji. Oddzielna sesja poświęcona będzie współpracy internistów, lekarzy rodzinnych i kardiologów z neurologami, psychiatrami i psychoterapeutami. Ważnym tematem będzie też komunikacja - właściwe zadawanie pytań, budowaniu pogłębionej wiedzy i relacji z pacjentem, komunikowaniu swoich ograniczeń i wątpliwości, wspólnym podejmowaniu decyzji i zapobieganiu sytuacjom konfliktowym w zespole i w relacji medyk-pacjent. Komunikacji medycznej poświęcamy w przededniu konferencji 3 godzinne warsztaty komunikacji medycznej prowadzone przez ekspertów komunikacji Panią dr n. psychologicznych Annę Ratajską i dr Magdalenę Zając według wytycznych Europejskiej Asocjacji Komunikacji w Opiece Zdrowotnej (EACH).

Dodatkowe warsztaty w czwartek dotyczyć będą analizy elektrokardiograficznej bradykardii - "co najmniej 50 elektrokardiograficznych twarzy bradykardii". W czasie konferencji będziemy mieli wykłady poświęcone dysfunkcji krążenia wieńcowego (prof. Paweł Kleczyński) oraz wysiłkowej dysfunkcji sercowo-płucnej ocenianej w ergospirometrii (prof. Łukasz Małek).

Konferencję zamkną informację o wynikach i przykładach leczenia kardioneuroablacją w ramach toczących się w Polsce badań klinicznych, rejestrów i badań randomizowanych. Każde wystąpienie będzie otwarte na dyskusje i Państwa pytania. Przewidzieliśmy bezpośrednio po każdym wystąpieniu 5 minut na dyskusję i zadawanie pytania z sali i wcześniej "on-line". Bardzo do tego zachęcamy.

Zapraszamy na złotą polską jesień do Krakowa, do gościnnego centrum konferencyjnego i gastronomicznego CKF_13 w Krakowie. Nie zabraknie wiedzy, praktycznych wskazówek i edukacyjnych filmów.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego
Sebastian Stec