Elektroterapia z wykorzystaniem urządzeń wszczepialnych – poziom podstawowy
data: 08.06.2024 - 09.06.2024
miejsce: Warszawa, Polska
organizator: Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji WUM

Poziom kursu: A (dla osób rozpoczynających pracę z urządzeniami wszczepialnymi)

Miejsce Kursu: Uniwersyteckie Centrum Stomatologii WUM Ul. Binieckiego 6, Warszawa (teren Kampusu Banacha)

Wykładowcy:
Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Andrzej Cacko
prowadzący: dr hab. n. med. Andrzej Cacko, lek. Jakub Rokicki

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy specjalizujących się w kardiologii, kardiochirurgii i w dziedzinie chorób wewnętrznych, a także do lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego pracujących z pacjentami po implantacji układów stymulujących serce. Docelowym odbiorcą kursu jest lekarz mający małe doświadczenie w tym zakresie (do 200-300 kontroli).

Cel Kursu: uzyskanie podstawowych kompetencji koniecznych do prowadzenia opieki medycznej nad chorymi z implantowanymi urządzeniami do terapii rytmu serca w sposób zgodny z aktualną wiedzą medyczną.

Szczegóły i program: csmiwum.pl/kursy/elektroterapia