Kontrowersje Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej
data: 04.06.2024 - 04.06.2024
miejsce: Warszawa, Polska
organizator: Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK

Zapraszamy na I konferencję Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Program konferencji skupia się kontrowersyjnych zagadnieniach dotyczących farmakoterapii w kardiologii oraz powiązanych dziedzinach. Eksperci opowiedzą o trudnych decyzjach występujących w codziennej praktyce, dotyczących leczenia przeciwkrzepliwego, antyarytmicznego, kardionefrologicznego, niewydolności serca, a także w zakresie szczepień dorosłych, kardioonkologii oraz wielolekowości u pacjentów starszych. Przedstawione zostaną nowe leki, strategie terapeutyczne oraz aktualne wytyczne kliniczne, a dyskusje umożliwią interakcję między specjalistami, przybliżając najnowsze osiągnięcia w dziedzinie kardiologii.

Serdecznie zachęcamy do rejestracji!