XXVIII Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK
data: 24.10.2024 - 26.10.2024
miejsce: Poznań, Polska
organizator: Sekcja Kardiologii Eksperymentalnej PTK

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XXVIII Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych Polskiej Akademii Nauk organizowanym przy udziale Instytut Genetyki Człowieka PAN, we współpracy z Poznańskim Oddziałem PTK oraz Poznańskim Oddziałem PAN. XXVIII Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK odbędzie się w dniach 24-26 października 2024 roku w Poznaniu.

Dalsze informacje na stronie Sekcji: kardiologia-eksperymentalna.pl/ Zarząd SKE PTK