31. Konferencja Asocjacji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK KASPROWISKO 2025
data: 09.04.2025 - 12.04.2025
miejsce: Zakopane, Polska
organizator: Asocjacja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK