V Ogólnopolska konferencja Migotanie przedsionków – ARYTHMIX 2014
data: 21.03.2014 - 22.03.2014
miejsce: Warszawa, Polska
organizator: 2KMM Sp. z o.o. , Komitet naukowy: prof. Maria Trusz-Gluza, prof. Andrzej Lubiński, patronat: Sekcja Rytmu Serca PTK, Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Kardiodiabetologii UM w Łodzi
Szanowni Państwo,

W imieniu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, pragniemy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w V Konferencji "Migotanie przedsionków - stan wiedzy i współczesne zasady postępowania". Głównym celem spotkania, które odbędzie się w dniach: 21-22 marca 2014 roku, jest zaprezentowanie kompleksowego postępowania medycznego w leczeniu najczęściej występującej arytmii, jaką jest migotanie przedsionków.

W Polsce migotanie przedsionków dotyka ok. 300-400 tys. chorych, prowadząc do pogorszenia jakości ich życia, zwiększenia chorobowości i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz częstości hospitalizacji. Wymaga to od lekarzy różnych specjalności znajomości obowiązujących wytycznych postępowania z chorym z migotaniem przedsionków.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane najnowsze i najciekawsze doniesienia z zakresu: badań klinicznych, leczenia i rokowania pacjentów z tą najczęściej występującą formą arytmii. Program spotkania zakłada omówienie przypadków klinicznych, które w sposób praktyczny przedstawią zagadnienia terapii pacjenta z migotaniem przedsionków.
Uczestnictwo w konferencji w charakterze wykładowców potwierdzili wybitni specjaliści.
Szczegółowy program znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.arythmix.pl .

Konferencja jest adresowana do wszystkich lekarzy zainteresowanych problematyką migotania przedsionków. Serdecznie zapraszamy.

ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: 2KMM Sp. z o.o., 40-161 Katowice, Al. Korfantego 79
Kontakt: (+48) 603 775 229
Email: biuro@arythmix.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji: elektroniczna
Opłaty: szczegóły na stronie konferencji
Termin uiszczenia opłaty: szczegóły na stronie konferencji

OSOBA ZAMIESZCZAJĄCA INFORMACJE NA STRONIE PTK
Imię i nazwisko: Jarosław Mirowski
Adres e-mail: jmirowski@2kmm.pl