Konferencja Sekcji Niewydolności Serca PTK
data: 25.04.2014 - 26.04.2014
miejsce: Warszawa, Polska
organizator: Sekcja Niewydolności Serca PTK
W ramach konferencji przewidziane są liczne wykłady prowadzone przez ekspertów
w tej dziedzinie. Tematyka będzie obejmować różne aspekty niewydolności serca
oraz opieki nad tą grupą chorych. Zaplanowano również sesję plakatową, w czasie której
uczestnicy zaprezentują prace oryginalne. Najlepsze z nich zostaną nagrodzone.

Za udział w konferencji będą przyznane punkty edukacyjne.

REJESTRACJA
Poprzez stronę internetową: niewydolnosc2014.ptkardio.pl (zakładka "Rejestracja uczestników")

Opłaty:
do 28 lutego 2014 r.od 1 marca 2014 r.
Członkowie SNS:160,00 zł brutto190,00 zł brutto
Pozostali uczestnicy:190,00 zł brutto220,00 zł brutto


BIURO ORGANIZACYJNE
casusBTL / casusMEDICAL
ul. Reglowa 4
60-113 Poznań
tel.: +48 61 830 40 57
e-mail: niewydolnosc@casusMEDICAL.pl