XIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK – Kontrowersje w Kardiologii Dziecięcej
data: 13.06.2014 - 14.06.2014
miejsce: Gdańsk, Polska
organizator: VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.
Rejestracja
Forma rejestracji: Możliwa jest rejestracja on-line oraz zgłoszenie uczestnictwa poprzez
e-mail.
Opłaty:
Opłata podstawowa – 450 zł
Opłata dla studentów, pielęgniarek i techników – 250 zł
Termin uiszczenia opłaty: 14.06.2014

Organizator
Siedziba organizatora: ul. Świętokrzyska 73; 80–180 Gdańsk
Kontakt: tel.: (58) 320 94 94
faks: (58) 320 94 60
Email: dzieciecaptk@viamedica.pl