XVIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
data: 18.09.2014 - 20.09.2014
miejsce: Poznań, Polska
organizator: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Komitet Organizacyjny:
I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
61-838 Poznań, ul. Długa 1/2,
tel.+48 61 8549146, faks. +48 61 85499094
e-mail: kongres2014@ptkardio.pl