Warsztaty Inwazyjnego Leczenia Migotania Przedsionków
data: 16.01.2014 - 17.01.2014
miejsce: Warszawa, Polska
organizator: I Katedra i Klinika Kardiologii
Prezentacja na żywo zabiegów inwazyjnego leczenia migotania przedsionków (ablacja podłoża, zamknięcie uszka lewego przedsionka, ablacja tętnic nerkowych). Wykłady tematyczne dotyczące leczenia prezentowanymi technikami, kwalifikacji i prowadzenia chorego po zabiegu.

ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: Warszawa, ul Banacha 1a
Kontakt: 22-599 10 48
Email: elektrofizjologia@wum.edu.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji: e-mail