TAVI Heart Team Poland 2014 (THT Poland)
data: 23.01.2014 - 24.01.2014
miejsce: Warszawa, Polska
organizator: Prof. Andrzej Ochała, Prof. Adam Witkowski, Dr Radosław Parma, Dr Maciej Dąbrowski
Celem kongresu jest poszerzenie współpracy oraz wiedzy Polskich Zespołów Sercowych w zakresie przezskórnego leczenia pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej.

Głównymi tematami kongresu będą:

23.01.2013 czwartek 13:00-18:00
  • Zaawansowane techniki TAVI dla operatorów – kardiologów inwazyjnych oraz kardiochirurgów
  • Bezpieczeństwo zabiegów TAVI: metody zmniejszania częstości powikłań oraz selekcja pacjentów
  • Nowe technologie TAVI dostępne w Polsce w 2014 roku
  • Wyniki najnowszych badań klinicznych TAVI do stycznia 2014 roku

24.01.2013 piątek 09:00-13:00
  • Sesja obrazowania CT: sposoby analizy CT u pacjenta kwalifikowanego do TAVI oraz opracowania danych dla zabiegu TAVI
  • Sesja obrazowania echokardiograficznego: ocena TTE i TEE u pacjenta kwalifikowanego do TAVI; wykorzystanie echokardiografii 3D dla sródzabiegowego monitorowania zabiegu TAVI
  • Sesja dla pielęgniarek: 4 wykłady omawiające opiekę nad pacjentem przed, w czasie i po TAVI
  • Sesja szkoleniowa dla personelu montującego sprzęt TAVI


Pełny program THT Poland jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.THTpoland.com

ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: Instytut Kardiologii w Aninie & Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
Kontakt: telefon 22 34 34 272
Email: info@thtpoland.com

REJESTRACJA
Forma rejestracji: telefonicznie lub przez e-mail
Opłaty: Członkowie Polskich Zespołów Sercowych Heart Team są zwolnieni od opłaty rejestracyjnej