Postępy w arytmologii i elektroterapii – warsztaty dla Lekarzy Praktyków
data: 24.10.2014 - 25.10.2014
miejsce: Katowice, Polska
organizator: I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Fundacja Kardiologii Interwencyjnej
Główne tematy sesji naukowych:
 1. Co nowego w nieinwazyjnej elektrokardiologii?
 2. U kogo ablacja ogniska arytmii stanowi leczenie pierwszego wyboru?
 3. Farmakoterapia zaburzeń rytmu serca – krok do przodu czy dwa kroki do tyłu?
 4. Kiedy metody obrazowe / echokardiografia są niezbędne w arytmologii i elektroterapii?
 5. Praktyczne aspekty prewencji udaru mózgu w migotaniu przedsionków. Jak leczyć chorych w 2014 roku?
 6. Wytyczne ESC dotyczące elektroterapii w praktyce – kiedy pojawiają się wątpliwości


Zajęcia warsztatowe:

 • Zabiegi ablacji ogniska arytmii nadkomorowej / komorowej
 • Odczyt programatora stymulatora serca / ICD / CRT-D
 • Optymalizacja terapii resynchronizującej przy pomocy echokardiografii
 • Telemonitoring / monitorowanie pacjentów z urządzeniami wszczepialnymi


Wśród zaproszonych wykładowców Eksperci:
 • Sekcji Rytmu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny
 • Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego