II Konferencja "W Sercu Łodzi"
data: 11.04.2014 - 12.04.2014
miejsce: Łódź, Polska
organizator: Fundacja Rozwoju Elektrokardiologii im. dr. S. Sterlinga – KARDIORYTM; Klinika Elektrokardiologii USK im. WAM-CSW w Łodzi; Oddział Kardiologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi; Katedra i Klinika Kardiolog
strona www: http://wserculodzi.pl
Sekretariat Konferencji:
mgr Beata Mańkowska
Klinika Elektrokardiologii Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Regionalne Centrum Chorób Serca im. dr. S. Sterlinga
ul. Sterlinga 1/3
91-425 Łódź
tel. 42 6644304
fax. 42 6644296
tel. kom.: 600 813 600
e-mail: konferencja@kardiorytm.pl

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący: Dr hab. n. med. prof. nadzw. Jerzy Krzysztof Wranicz
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Iwona Cygankiewicz
Prof. dr hab. n. med. Zenon Gawor
Prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
Dr n. med. Michał Chudzik
Mgr Beata Mańkowska
Mgr Anna Nowek