II Forum Chorób Sercowo Naczyniowych. Praktyka trudniejsza od wytycznych…
data: 04.04.2014 - 04.04.2014
miejsce: Łódź, Polska
organizator: VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.
Proponowana formuła konferencji stanowi próbę sprostania wspomnianym wymogom. Forum Chorób Sercowo-Naczyniowych to pięciomodułowe spotkanie, w którego trakcie prezentacje przypadków poprzedzone będą przedstawieniem, przez zaproszonych Wykładowców, obowiązujących standardów. Trudne problemy i zagadnienia dotyczące konkretnych sytuacji klinicznych przedstawione zostaną w interaktywnej formie i skomentowane przez wybitnych Ekspertów polskiej kardiologii i hipertensjologii.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Forum mając nadzieję na owocne i interesujące spotkanie.


ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk
Kontakt: 58 320 94 94
Email: forum2014@viamedica.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji: rejestracja na stronie konferencji www.forum2014.viamedica.pl
Opłaty: 60 zł do 3.04 ; 90 zł opłata na miejscu
Termin uiszczenia opłaty: do 3.04