XXI Konferencja Szkoleniowa i XVII Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT PTK oraz ISHNE
data: 04.03.2015 - 07.03.2015
miejsce: Zakopane, Polska
organizator: Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK
Organizator: Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr n. med. Bartosz Szafran, tel. 603671499
e-mail: bartoszszafran@wp.pl
strona WWW: http://konferencje.senit.pl/koscielisko2015/