III Konferencja „W SERCU ŁODZI”
data: 17.04.2015 - 18.04.2015
miejsce: Łódź, Polska
organizator: Fundacja Rozwoju Elektrokardiologii im. dr S. Sterlinga – KARDIORYTM; Klinika Elektrokardiologii Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; Regionalne Centrum Chorób Serca
Trzecia edycja Konferencji będzie dotyczyć szeroko rozumianych zagadnień kardiologicznych ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca i przewodzenia, niewydolności serca z uwzględnieniem możliwości współczesnej elektroterapii. Zagadnienia te przygotowane zostaną głównie dla lekarzy „nie-zabiegowców” – lekarzy POZ, internistów, specjalizujących się w zakresie kardiologii, jak też kardiologów. Konferencja ma na celu przybliżenie środowisku lekarzy aktualnych wskazań do różnych form elektroterapii w leczeniu: wolnych rytmów (stymulacja) , szybkich rytmów, komorowych i nadkomorowych (ablacje), niewydolności serca orz w profilaktyce nagłego zgonu sercowego.
Przedstawiane problemy będą omawiane od podstaw, zarówno zagadnienia kliniczne jak również elektrokardiograficzne. Uzupełnieniem będą omawiane interaktywnie przypadki kliniczne pozwalające na sprawdzenie wiedzy uczestników i podjęcie samodzielnie decyzji terapeutycznych.
Zeszłoroczna konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i wzięło w niej udział ok. 350 osób.

Mamy nadzieję, zagadnienia, które będą poruszone podczas III Konferencji „W SERCU ŁODZI” spełnią Państwa oczekiwania i naukowo usatysfakcjonują, a nasi pacjenci będą mieli szansę na nowoczesne leczenie, wykorzystujące również zdobycze współczesnej elektroterapii.

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
dr hab. n. med. prof. nadzw. Jerzy Krzysztof Wranicz

Rejestracja:
Forma rejestracji: Formularz rejestracyjny na stronie www.wserculodzi.pl
Opłaty: bez opłat
Termin uiszczenia opłaty: bez opłat


Organizatorzy:

  • Fundacja Rozwoju Elektrokardiologii im. dr S. Sterlinga – KARDIORYTM
    Prezes Fundacji: dr n. med. Michał Chudzik
  • Klinika Elektrokardiologii Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • Regionalne Centrum Chorób Serca im. dr. S. Sterlinga
    CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEKierownik Kliniki dr hab. n. med. prof. nadzw. Jerzy Krzysztof Wranicz


Siedziba organizatora: ul. Wólczańska 243, 93-035 Łódź
Kontakt: 662 000 336, 42 686 41 06
Email: fundacja@kardiorytm.pl