XIX Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK
data: 06.11.2014 - 08.11.2014
miejsce: Gdańsk - Sobieszewo, Polska
organizator: Sekcja Kardiologii Eksperymentalnej PTK przy współpracy Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych Polskiej Akademii Nauk
Spotkanie ma charakter wymiany doświadczeń pomiędzy badaczami nauk podstawowych i klinicznych z udziałem uznanych autorytetów kardiologii eksperymentalnej.

Coroczne sympozja Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK są miejscem spotkań i dyskusji badaczy eksperymentalnych, w szczególności: fizjologów, patofizjologów, farmakologów, biochemików, biofizyków, genetyków z przedstawicielami dyscyplin klinicznych zainteresowanych problematyką chorób układu sercowo-naczyniowego.

Program Sympozjum obejmuje sesje naukowe i wykłady plenarne poświęcone współczesnym osiągnięciom kardiologii eksperymentalnej i klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem patofizjologicznych mechanizmów chorób układu sercowo-naczyniowego i najnowszych perspektyw diagnostyki i terapii chorób układu krążenia.

Tematyka sympozjum jest otwarta - co roku jest wzbogacana o nowe zagadnienia.

REJESTRACJA
Forma rejestracji:

Opłaty: Cena zakwaterowania dla uczestników sympozjum: pokój 1 osobowy: 140 PLN/doba, pokój 2 osobowy: 190 PLN/doba
Termin uiszczenia opłaty: Brak opłaty konferencyjnej

ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: dr hab. n. med. Ryszard Tomasz Smoleński; Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Zakład Biochemii; 80-210 ul. Dębinki 1, Gdańsk
Kontakt: +48 58 3491464
Email: rt.smolenski@gumed.edu.pl