Postepy i perspektywy kardiologii 2014 r.
data: 03.10.2014 - 04.10.2014
miejsce: Zamość, Polska
organizator: Oddział Kardiologii Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zamościu
Serdecznie zapraszamy na Konferencję Naukowo-Dydaktyczną z okazji XX-lecia działalności Oddziału Kardiologii SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zamościu.

PROGRAM KONFERENCJI:
Piątek – 3 października 2014 r.: Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” ul. Odrodzenia 9, Zamość
15:30

 • Kardiologia wieku podeszłego – wyzwanie XXI wieku.
  prof. dr hab. Grzegorz Opolski
 • Dokąd zmierza kardiochirurgia?
  prof. dr hab. Andrzej Bochenek
 • Najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie nadciśnienia tętniczego ostatniej dekady.
  prof. dr hab. Andrzej Januszewicz
 • Organizacja leczenia chorób układu krążenia w regionie Lwowskim. dr med. Stepan Pavlyk
17:00 poczęstunek

Sobota - 4 października 2014 r.: Restauracja „Browar Zamość”, ul. Sienkiewicza 22, Zamość
9:00 -10:00
powitanie gości
 • dr Andrzej Mielcarek – Dyrektor SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zamościu
 • XX-lecie działalności Oddziału Kardiologii SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
  dr hab. Andrzej Kleinrok

10:00 -11:15 Ostre zespoły wieńcowe. Czy organizacja i sposób leczenia poprawia rokowanie?
 • Rokowanie u chorych po zawale serca – Czy już jesteśmy w Europie?
  prof. dr hab. Lech Poloński
 • Opóźnienie leczenia w STEMI ma wpływ na rokowanie szpitalne.
  lek. med. Marek Puźniak
 • Opóźnienie leczenia w STEMI ma wpływ na rokowanie odległe.
  lek. med. Daniel Płaczkiewicz
 • Dyskusja

11:15 -11:45 przerwa
11:45 -13:45 Czy i jak możemy skuteczniej leczyć choroby układu krążenia?
 • Leki hamujące układ krzepnięcia w leczeniu chorób układu krążenia.
  prof. dr hab. Włodzimierz Musiał
 • Prewencja udaru mózgu u chorych z migotaniem przedsionków – wytyczne a praktyka.
  prof. dr hab. Janina Stępińska
 • Powikłania stałej stymulacji serca – problem o rosnącym znaczeniu klinicznym i organizacyjnym.
  prof. dr hab. Andrzej Kutarski
 • Stymulacja pęczka Hisa – krok w kierunku stymulacji fizjologicznej.
  dr med. Paweł Dąbrowski
 • Dlaczego nie zawsze odnosimy sukces w leczeniu nadciśnienia tętniczego?
  lek. med. Agata Czarnopyś-Sitarz
 • Dyskusja

13:45 -14:30 przerwa
14:30 -15:45 Niewydolność serca – narastający problem dzisiejszej kardiologii.
 • Zasady postępowania w szpitalu i przychodni wobec chorego z niewydolnością serca.
  prof. dr hab. Jarosław Drożdż
 • Rokowanie wczesne u pacjentów hospitalizowanych z powodu nasilenia niewydolności serca.
  lek. med. Tomasz Kudyk
 • 10-letnia obserwacja pacjentów hospitalizowanych z powodu niewydolności serca.
  lek. med. Grażyna Prokop-Lewicka
 • Dyskusja

15:45 -16:00 przerwa
16:00 -17:30 Stabilna choroba wieńcowa. Nie tylko klasyczne czynniki ryzyka.
 • Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna – ważna część terapii przed i po zawale serca.
  prof. dr hab. Ryszard Piotrowicz
 • Aktywność fizyczna ciągle niedoceniany element życia.
  mgr Ewa Szeremeta
 • Czy nerki mogą przyczynić się do zawału serca?
  prof. dr hab. Krzysztof Marczewski
 • Choroba wieńcowa u chorych dializowanych.
  lek. med. Tomasz Domański
 • Dyskusja