EPimage. Postępy w terapii zaburzeń rytmu serca
data: 27.11.2014 - 27.11.2014
miejsce: Łódź, Polska
organizator: Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kontynuując rozpoczęty w 2013 roku cykl konferencji mających na celu przybliżenie współczesnych metod diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca mamy zaszczyt zaprosić Państwa na drugą edycję konferencji EPImage „Postępy w terapii zaburzeń rytmu serca”. W związku z dużym zainteresowaniem zdecydowaliśmy się ponownie przyjrzeć tematowi migotania przedsionków. Wydarzenie uświetni udział wybitnych ekspertów: Prof. Marii Trusz – Gluzy oraz Prof. Jarosława Kaźmierczaka – Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii. W tegorocznej edycji nie zabraknie prezentacji najnowszych technologii elektrofizjologii inwazyjnej dzięki transmisjom prowadzonym na żywo wprost z Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca. Wydarzenie adresujemy do wszystkich zainteresowanych problematyką zaburzeń rytmu serca.

REJESTRACJA
Forma rejestracji: elektroniczna na stronie konferencji
Opłaty: informacja na stronie konferencji
Termin uiszczenia opłaty: informacja na stronie konferencji

ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi ul Żeromskiego 113 90-549 Łódź
Kontakt: 42 6393563 42 6393561
Email: kardiologia.interwencyjna@umed.lodz.pl
www: http://kardiolodz.umed.pl/