XVII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii PTK
data: 24.04.2015 - 25.04.2015
miejsce: Wrocław, Polska
organizator: Sekcja Echokardiografii PTK
ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Kontakt: 71 736 42 20
Email: wojciech.kosmala@ptkardio.pl