XXII Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna i XVI Warsztaty
data: 28.05.2015 - 29.05.2015
miejsce: Zabrze, Polska
organizator: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
strona www: http://mkkzabrze.pl


Szanowni Państwo,

Zapraszamy na XXII Międzynarodową Konferencję Kardiologiczną oraz XVI Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej organizowane przez zespól Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Tegoroczna edycja Konferencji odbędzie się w dniach 28-29 maja 2015 roku, wykłady toczyć się będą w Multikinie w Zabrzu, a bezpośrednie transmisje zabiegów przeprowadzane będą z Pracowni Hemodynamiki Śląskiego Centrum Chorób Serca.
Tegoroczna Konferencja odbywać się będzie pod znakiem XXX-lecia Zabrzańskiej Kardiochirurgii.

Głównymi tematami Konferencji będą:
  • postępy w kardiochirurgii i transplantologii
  • ostre zespoły wieńcowe
  • niewydolność serca
  • wstrząs kardiogenny
  • nadciśnienie płucne
  • wady serca
  • geriatria w kardiologii
  • kardiologia doświadczalna


W trakcie Warsztatów w tym roku przyjęliśmy formę spotkania kardiologów interwencyjnych ze znakomitymi klinicystami celem omówienia kontrowersji dotyczących stabilnej choroby wieńcowej, ostrych zespołów wieńcowych i wstrząsu kardiogennego. Będziemy chcieli uzyskać odpowiedzi na pytania, u których chorych nasze interwencje przekładają się na korzyści kliniczne.

Serdecznie zapraszamy do Zabrza!

Prof. dr hab. med. Lech Poloński
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. med. Marian Zembala
Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. med. Mariusz Gąsior
Dyrektor Warsztatów dla Adeptów Kardiologii Interwencyjnej


REJESTRACJA
Forma rejestracji:
Elektroniczny system obsługi uczestników dostępny na stronie internetowej www.mkkzabrze.pl

Opłaty:
Jednodniowa: 120 złotych od osoby
Dwudniowa: 200 złotych od osoby
Termin uiszczenia opłaty: do 28.05.2015

ORGANIZATOR
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca
41-800 Zabrze, ul. Szpitalna 2
tel. +48 32 373-37-88, +48 32 373-36-19
fax +48 32 273-26-79
e-mail: scchs@sum.edu.pl, www.sccs.pl

Biuro obsługi Konferencji:
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
T: + 48 32 37 33 791
F: +48/ 32 271-76-54
E: biuro@kmptm.pl
W: www.kmptm.pl