ARYTHMIX
data: 18.03.2016 - 19.03.2016
miejsce: Warszawa; ul. Emilii Plater 49, Polska
organizator: Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca UM w Łodzi

Szanowni Państwo,

W imieniu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, pragniemy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w VII Konferencji "ARYTHMIX - Migotanie przedsionków". Głównym celem spotkania, które odbędzie się w dniach: 18-19 marca 2016 roku, jest zaprezentowanie kompleksowego postępowania medycznego w leczeniu najczęściej występującej arytmii, jaką jest migotanie przedsionków.

W Polsce migotanie przedsionków dotyka ok. 300-400 tys. chorych, prowadząc do pogorszenia jakości ich życia, zwiększenia chorobowości i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz częstości hospitalizacji. Wymaga to od lekarzy różnych specjalności znajomości obowiązujących wytycznych postępowania z chorym z migotaniem przedsionków.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane najnowsze i najciekawsze doniesienia z zakresu: badań klinicznych, leczenia i rokowania pacjentów z tą najczęściej występującą formą arytmii. Program spotkania zakłada omówienie przypadków klinicznych, które w sposób praktyczny przedstawią zagadnienia terapii pacjenta z migotaniem przedsionków.
Uczestnictwo w konferencji w charakterze wykładowców potwierdzili wybitni specjaliści.
Szczegółowy program znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.arythmix.pl

Konferencja jest adresowana do wszystkich lekarzy zainteresowanych problematyką migotania przedsionków. Serdecznie zapraszamy.

Prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lubiński


REJESTRACJA
Forma rejestracji: elektroniczna
Opłaty: szczegóły na stronie konferencji
Termin uiszczenia opłaty: szczegóły na stronie konferencji

ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: 2KMM Sp. z o.o., 40-161 Katowice, Al. Korfantego 79
Kontakt: (+48) 603 775 229
Email: biuro@arythmix.pl