IV Konferencja „W SERCU ŁODZI”
data: 15.04.2016 - 16.04.2016
miejsce: Łódź, Polska
organizator: Klinika Elektrokardiologii Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; Regionalne Centrum Chorób Serca im. dr. S. Sterlinga CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNE
Czwarta edycja Konferencji, wzorem poprzednich lat, będzie miała charakter edukacyjny, mający na celu przybliżenie środowisku lekarzy kardiologów, internistów i lekarzy rodzinnych aktualnych wytycznych dotyczących farmakoterapii zaburzeń rytmu i niewydolności serca oraz wskazań do różnych form elektroterapii. Zostaną omówione wskazania do stymulacji serca, terapii resynchronizującej, implantacji kardiowerterów defibrylatorów oraz różnych form ablacji.

Uzupełnieniem będą omawiane interaktywnie przypadki kliniczne pozwalające na sprawdzenie wiedzy uczestników i podjęcie samodzielnie decyzji terapeutycznych oraz skrócony kurs EKG w pigułce. Przedstawiane problemy omówione będą od podstaw, uwzględniając zarówno zagadnienia kliniczne jak i elektrokardiograficzne.
Poprzednia konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i wzięło w niej udział blisko 600 uczestników: lekarzy kardiologów, internistów, lekarzy rodzinnych, również studentów, ratowników medycznych i pielęgniarek.

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
dr hab. n. med. prof. nadzw. Jerzy Krzysztof Wranicz


Rejestracja:
Forma rejestracji: Formularz rejestracyjny na stronie www.wserculodzi.pl
Opłaty: bez opłat
Termin uiszczenia opłaty: bez opłat

Organizator:

Klinika Elektrokardiologii Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Regionalne Centrum Chorób Serca im. dr. S. Sterlinga

CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNE
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. prof. nadzw. Jerzy Krzysztof Wranicz
Siedziba organizatora: ul. Pomorska 251, 93-213 Łódź
Kontakt: 42 201 43 60
Email: agnieszka.augustynska@umed.lodz.pl