V Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Nad Otyłością "Czy otyłość ma płeć?"
data: 17.09.2015 - 18.09.2015
miejsce: Białystok, Polska
organizator: Polskiego Towarzystwo Badań nad Otyłością
Temat wiodący V Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badań Nad Otyłością „Czy otyłość ma płeć?” obejmie aktualną wiedzę dotyczącą różnic płciowych w przyczynach, powikłaniach i leczeniu otyłości w wieku rozwojowym i u dorosłych.

W czwartek, 17 września, odbędzie się Kurs SCOPE: Otyłość - podejście multidyscypinarne - czy można leczyć lepiej? Podczas sesji sobotnich uczestnicy okrągłego stołu rozmawiać będą na temat potrzeb rekomendacji dotyczących zaburzeń płodności u otyłych kobiet, a prezesi licznych towarzystw uczestniczących w zjeździe, w tym Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, zastanowią się, czy polski system opieki zdrowotnej jest gotowy sprostać leczeniu pacjentów z otyłością olbrzymią.