International Summit on Imaging and Intervention in Cardiology (ISIIC)
data: 17.09.2015 - 18.09.2015
miejsce: Katowice, Polska
organizator: Zakład Kardiologii Inwazyjnej, Górnośląskie Centrum Medyczne, Katowice-Ochojec
strona www: http://www.isiic.pl
Tematyka konferencji ISIIC będzie poświęcona zagadnieniom obrazowania zarówno wewnątrznaczyniowego (IVUS, OCT, NIRS), jak i obrazowania w chorobach strukturalnych serca (TTE, TEE, CT, MR). Spotkanie będzie platformą wymiany doświadczeń w gronie międzynarodowych ekspertów i sprzyjać będzie definiowaniu możliwości rozwoju oraz przełamywaniu technologicznych barier.

Podczas konferencji będą przeprowadzone na żywo zabiegi min. przezskórne interwencie wieńcowe, przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka (LAA), przezskórne zamknięcie przecieku okołozastawkowego (PVL).

W ramach konferencji odbędzie się kurs z metod obrazowania oraz zajęcia na symulatorach (przeprowadzanie wirtualnych zabiegów).

ORGANIZATOR
Prof. dr hab n. med. Andrzej Ochała
Dr n. med. Grzegorz Smolka
Prof. dr hab n. med. Wojciech Wojakowski
Prof. dr hab n. med. Zbigniew Gąsior


Siedziba organizatora:
ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice- Ochojec

Kontakt: 32 3598687
Email: office@isiic.pl
REJESTRACJA
Forma rejestracji: Formularz rejestracyjny na stronie www.isiic.pl

Opłaty: 150 PLN