„W Dobrym Rytmie”
data: 06.11.2015 - 07.11.2015
miejsce: Serock, Polska
organizator: Neoart
Konferencja czasopisma „W Dobrym Rytmie” odbędzie się w tym roku po raz szósty. Jest to spotkanie z gronem słuchaczy i jednocześnie stałych czytelników pisma omawiające aktualny stan wiedzy i postępy leczenia zaburzeń rytmu serca. Grono wybitnych wykładowców, wśród których znajdują się specjaliści w zakresie elektrofizjologii, migotania przedsionków, farmakoterapii zaburzeń rytmu oraz leczenia przeciwkrzepliwego zostanie poszerzone o ekspertów z dziedzin pokrewnych biorących udział w leczeniu pacjenta kardiologicznego.
W programie konferencji podczas 8 sesji dydaktycznych zostaną przestawione tematy poświęcone leczeniu migotania przedsionków, terapii resynchronizującej, leczeniu powikłań, udarowi, genetycznemu podłożu zaburzeń, telemonitoringowi.

ORGANIZATOR: Grupa NeoArt Events&PR
Siedziba organizatora: ul. Niedźwiedzia 4c, 02-737 Warszawa
Kontakt: 22-489-68-00 lub 504-023-208
Email: p.sawicka@neoart.com.pl; office@neoart.com.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji: zgłoszenie na stronie internetowej
Opłaty: brak
Termin uiszczenia opłaty: nie dotyczy